Systemet är för närvarande otillgängligt

Hej, Fortex är inte tillgängligt då Fortum gör underhåll på sina servrar. Servicefönstret är mellan 17.00 Fredag 21:a Feb till 14.00 Lördag 22:a Feb